Tên khóa học Khai giảng Thời gian học Thời lượng Học phí Đăng ký
LÀM CHỦ BẢN THÂN 27/05/2019 Thứ 2,3,4 15 buổi
180 000 000 VNĐ
18 500 000 VNĐ
Chi tiết Đăng ký
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 27/05/2019 Thứ 2,4,6 12 buổi
12 000 000 VNĐ
7 980 000 VNĐ
Chi tiết Đăng ký
QUẢN TRỊ BẢN THÂN 27/05/2019 Thứ 2,4,6 10 buổi
15 000 000 VNĐ
7 500 000 VNĐ
Chi tiết Đăng ký
KHÁM PHÁ BẢN THÂN 10/06/2019 Thứ 2,3,4 10 buổi
15 000 000 VNĐ
7 500 000 VNĐ
Chi tiết Đăng ký
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 10/06/2019 Thứ 2,4,6 15 buổi
280 000 000 VNĐ
28 500 000 VNĐ
Chi tiết Đăng ký

Không có khóa học nào!!!

Tên khóa học Khai giảng Thời gian học Thời lượng Học phí Đăng ký
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 27/05/2019 Thứ 2,4,6 12 buổi
12 000 000 VNĐ
7 980 000 VNĐ
Chi tiết Đăng ký
KHÁM PHÁ BẢN THÂN 10/06/2019 Thứ 2,3,4 10 buổi
15 000 000 VNĐ
7 500 000 VNĐ
Chi tiết Đăng ký
Tên khóa học Khai giảng Thời gian học Thời lượng Học phí Đăng ký
QUẢN TRỊ BẢN THÂN 27/05/2019 Thứ 2,4,6 10 buổi
15 000 000 VNĐ
7 500 000 VNĐ
Chi tiết Đăng ký
Tên khóa học Khai giảng Thời gian học Thời lượng Học phí Đăng ký
LÀM CHỦ BẢN THÂN 27/05/2019 Thứ 2,3,4 15 buổi
180 000 000 VNĐ
18 500 000 VNĐ
Chi tiết Đăng ký
Tên khóa học Khai giảng Thời gian học Thời lượng Học phí Đăng ký
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 10/06/2019 Thứ 2,4,6 15 buổi
280 000 000 VNĐ
28 500 000 VNĐ
Chi tiết Đăng ký

 

TIN TỨC

  KHÓA HỌC: LÀM CHỦ BẢN THÂNCẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Chị Hằng - Kinh doanh shop thời trang   Tôi tình cơ biết đến buổi chia sẻ của Tony Tiến qua thông tin trên Facebook, mặc dù...
  KHÓA HỌC: BÍ MẬT THÀNH CÔNG CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Chị Hằng - Kinh doanh shop thời trang   Tôi tình cơ biết đến buổi chia sẻ của Tony Tiến qua thông tin trên Facebook,...
  KHÓA HỌC: BÍ MẬT THÀNH CÔNG CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Chị Hằng - Kinh doanh shop thời trang   Tôi tình cơ biết đến buổi chia sẻ của Tony Tiến qua thông tin trên Facebook,...
  KHÓA HỌC: BÍ MẬT THÀNH CÔNG CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Chị Hằng - Kinh doanh shop thời trang   Tôi tình cơ biết đến buổi chia sẻ của Tony Tiến qua thông tin trên Facebook,...
  KHÓA HỌC: BÍ MẬT THÀNH CÔNG CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Chị Hằng - Kinh doanh shop thời trang   Tôi tình cơ biết đến buổi chia sẻ của Tony Tiến qua thông tin trên Facebook,...

Trang

Ý KIẾN HỌC VIÊN

  KHÓA HỌC: BÍ MẬT THÀNH CÔNG CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Chị Hằng - Kinh doanh shop thời trang   Tôi tình cơ biết đến buổi chia sẻ của Tony Tiến qua thông tin trên Facebook, mặc dù đang có công việc ổn định nhưng thực sự tôi vẫn không hài lòng với bản thân mình, tôi chưa...
  KHÓA HỌC: BÍ MẬT THÀNH CÔNG CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Chị Hằng - Kinh doanh shop thời trang   Tôi tình cơ biết đến buổi chia sẻ của Tony Tiến qua thông tin trên Facebook, mặc dù đang có công việc ổn định nhưng thực sự tôi vẫn không hài lòng với bản thân mình, tôi chưa...
  KHÓA HỌC: BÍ MẬT THÀNH CÔNG CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Chị Hằng - Kinh doanh shop thời trang   Tôi tình cơ biết đến buổi chia sẻ của Tony Tiến qua thông tin trên Facebook, mặc dù đang có công việc ổn định nhưng thực sự tôi vẫn không hài lòng với bản thân mình, tôi chưa...
  KHÓA HỌC: BÍ MẬT THÀNH CÔNG CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Chị Hằng - Kinh doanh shop thời trang   Tôi tình cơ biết đến buổi chia sẻ của Tony Tiến qua thông tin trên Facebook, mặc dù đang có công việc ổn định nhưng thực sự tôi vẫn không hài lòng với bản thân mình, tôi chưa...
  KHÓA HỌC: BÍ MẬT THÀNH CÔNG CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN Chị Hằng - Kinh doanh shop thời trang   Tôi tình cơ biết đến buổi chia sẻ của Tony Tiến qua thông tin trên Facebook, mặc dù đang có công việc ổn định nhưng thực sự tôi vẫn không hài lòng với bản thân mình, tôi chưa...

GƯƠNG MẶT HỌC VIÊN

Khóa học 18
Khóa học 17
Học viên khóa 16
Học viên khóa 15
Khóa học 19

VIDEO

ẢNH HỌC VIÊN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

.

THỐNG KẾ TRUY CẬP

Online: 1

Tổng truy cập: 97,006


IP của bạn: 207.46.13.37

Hôm nay: 25, Tháng 05 / 2019

Đăng kí nhận Tập Đoàn APEC|Đào Tạo Nhân Sự|; | Học Nhân Sự|; | Đào Tạo Quản Trị Nhân Sự|,| Học Quản Trị Nhân Sự| RSS